ثبت نام در کارگاه ها

# عنوان تاریخ برگزاری مدرس هزینه به ریال ثبت نام
1 هوشمند‌سازی ساختمان BMS 1397/12/08 دکتر ایمانی 1000000
2 سیستم های اعلام و اطفا حریق 1397/12/08 دکتر ایمان سریری 1000000
3 طرح اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر 1397/12/08 دکتر ابوترابی 1000000
4 انرژی تجدیدپذیر خورشیدی از طراحی سلول خورشیدی تا نصب سامانه فتوولتاییک 1397/12/08 دکتر مرجانی 1000000
5 کارگاه تجارت الکترونیک و هوش اقتصادی 1397/12/08 مهندس مولوی 1000000
6 کارگاه مدیریت بارهای صنعتی 1397/12/08 دکتر یغمایی 1000000
7 کارگاه مبانی و اصول تعمیرات تجهیزات پزشکی و آشنایی با رشته مهندسی پزشکی 1397/12/08 دکتر هدایت زاده 1000000