نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده کنفرانس


کلیه نویسندگان مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر) می بایست نسخه های نهایی مقالات خودشان را در دو قالب آفیس (docx. و doc.) و PDF به همراه فایل های ارائه (پوستر یا پاورپوینت ارائه شفاهی) به آدرس الکترونیکی دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

ncece@vahdat.ac.ir