داوری زود هنگام مقالات و صدور گواهی موقت

دبیرخانه کنفرانس ملی توسعه پژوهشهای نوین در برق و کامپیوتر آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله، پیش از برگزاری کنفرانس هستند، مدارک لازم را صادر و ارسال نماید.

بدین منظور، لازم است تا پژوهشگران پس از بارگذاری فایل کامل مقاله، درخواست خود را مبنی بر داوری زود هنگام و دریافت گواهی پیش از برگزاری، از طریق گزینه داوری زود هنگام که در پنل کاربری نویسنده وجود دارد درخواست خود را ارسال کرده و پس از داوری و تایین وضعیت مالی از طریق دبیرخانه کنفرانس گواهی را دریافت نمایند .

نکته: گواهینامه های اصلی پذیرش مقاله با درج هولوگرام امنیتی و کد اختصاصی اصالت مقاله خواهد بود و پس از برگزاری کنفرانس برای پژوهشگران ارسال می گردد.

نحوه درخواست:
فقط از طریق پنل بعد از ارسال مقاله . (ورود به سامانه ارسال مقالات)