تشویق نقدی و چاپ مقالات برتر کنفرانس در (ISI& SCOPUS)


کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر  (NCECE2019) همانند دوره گذشته مفتخر است به اطلاع پژوهشگران محترم برساند که با رایزنی‌های انجام شده مقرر گردید که

نسخه بسط یافته ۵ مقاله برتر از مجموعه مقالات برگزیده علاوه بر جایزه نقدی، پس از یک نشست به مجلات معتبر علمی بین‌المللی ذیل برای چاپ بدون داوری ارسال شوند.

همچنین نسخه بسط یافته تعداد ١٠ مقاله برتر دیگر نیز برای مجلات ذیل ارسال و پس از داوری در صورت پذیرش چاپ خواهند شد.

شایان به ذکر است که مقالات منتخب میبایست به زبان لاتین آماده سازی و یا ترجمه شوند (در صورت فارسی بودن مقاله منتخب).

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
index: JCR _Scopus

International Electronic Journal Of Elementary Education
index: Scopus- ISC

Acta Technica
index: Scopus

Online Journal of Communication and Media Technologies
index: Emerging Sources Citation Index