تشویق نقدی و چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات معتبر علمی


کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر  (NCECE2019) همانند دوره گذشته مفتخر است به اطلاع پژوهشگران محترم برساند که با رایزنی‌های انجام شده مقرر گردید که

نسخه بسط یافته ۵ مقاله برتر از مجموعه مقالات برگزیده علاوه بر جایزه نقدی، پس از یک نشست به مجلات معتبر علمی بین‌المللی ذیل برای چاپ بدون داوری ارسال شوند.

همچنین نسخه بسط یافته تعداد ١٠ مقاله برتر دیگر نیز برای مجلات ذیل ارسال و پس از داوری در صورت پذیرش چاپ خواهند شد.

شایان به ذکر است که مقالات منتخب میبایست به زبان لاتین آماده سازی و یا ترجمه شوند (در صورت فارسی بودن مقاله منتخب).

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
index: JCR _Scopus

International Electronic Journal Of Elementary Education
index: Scopus- ISC

Acta Technica
index: Scopus

Online Journal of Communication and Media Technologies
index: Emerging Sources Citation Index


««اطلاعیه (1)»»

به اطلاع کلیه مخاطبان فرهیخته کنفرانس می‌رساند که طبق آخرین رایزنی‌های کمیته برگزاری، با موافقت رسمی مدیر مسئول مجله علمی دو فصلنامه «محاسبات و سامانه‌های توزیع شده»، نسخه بسط یافته کلیه مقالات برگزیده و پذیرفته شده برای چاپ به این ژورنال ارجاع داده می شوند.

جزئیات اعلامی از جانب مجله به شرح زیر است:

– نویسندگان محترم باید پس از برگزاری کنفرانس، بسط یافته مقاله خود را (فارسی یا انگلیسی) در فرمت مجله همراه با گواهی ارائه در کنفرانس به نشریه ارسال فرمایند.

– مقالات ارسالی الزاماً باید مرتبط با مجله باشند.

– این مجله عموماً از سه داور استفاده می‌نماید، اما برای مقالات معرفی شده پس از بررسی توسط یک داور، تصمیم‌گیری برای چاپ انجام خواهد شد.

– نویسندگان محترم باید فرم کپی-رایت را امضاء و اسکن کرده و همراه مستندات ارسال فرمایند.

پیرو رایزنی‌های جاری، خبرهای تکمیلی‌تر در رابطه با جلب حمایت رسمی مجلات برای اعطاء تسهیلات مطلوب به مقالات پذیرفته شده کنفرانس در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع مخاطبین فرهیخته خواهد رسید.


««اطلاعیه (2)»»

با موافقت رسمی مدیر مسئول مجله علمی-ترویجی «علوم رایانشی»، مقالات برگزیده و توسعه یافته مقالات پذیرفته شده کنفرانس برای چاپ به این ژورنال ارجاع داده می‌شوند.

جزئیات اعلامی از جانب مجله به شرح زیر است:

* مقالات برگزیده کنفرانس با داوری محدود در گزارش کامپیوتر قابل چاپ می‌باشند.

** مقالات توسعه یافته برای چاپ در مجله چنانچه در حوزه تعریف شده مجله باشند، نیاز به داوری حداقل دو متخصص دارند و در صورت تأیید امکان چاپ خواهند داشت.