تاریخ‌ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن ماه 97
اعلام نتایج داوری 5 اسفند ماه 97
آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند ماه 97
تاریخ برکزاری کنفرانس 8-9 اسفندماه 97