اعلام نتایج داوری مقالات


به منظور جلوگیری از ایراد سیستمی به جهت حجم مراجعات در بازه زمانی اعلام نتایج داوری، به استحضار کلیه نویسندگان محترم می رساند که اعلام نتایج داوری مقالات در اسرع وقت و به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.

بدین وسیله از تمامی داوران و سرداوران محترم که در بررسی مقالات ما را یاری می رسانند کمال تشکر را داریم.

نویسندگان محترم لازم است فایل نهایی و ویرایش شده مقالات خود را در قالب آفیس و PDF به دبیرخانه ارسال کنند. متأسفانه برخی نویسندگان تاکنون، مقالات خود را ویرایش ننموده اند.

از اینرو نویسندگان محترم می بایست پس از تعیین تکلیف وضعیت نهایی مقاله (در صورت پذیرش پوستر یا شفاهی)، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به پرداخت هزینه و سپس فایل ارائه مقاله خود را (پوستر یا شفاهی) مطابق قالب پیشنهادی کنفرانس آماده سازی و به دبیرخانه ارسال نمایند.

نویسندگانی که قصد ارائه حضوری مقالات پوستر یا شفاهی خود را دارند، می بایست فایل ارائه را در روز کنفرانس نیز بهمراه داشته باشند و مطابق برنامه زمانبندی، از قبل هماهنگی ها را پیگیری نمایند.

شایان به ذکر است که نویسندگان محترمی که مقاله آنها شفاهی پذیرش شده و قصد ارائه غیر حضوری مقاله را دارند، می بایست فایل ارائه مقاله خود را بصورت قالب پوستر کنفرانس آماده و ارسال نمایند.