اطلاعیه تمدید نهایی ارسال مقالات


با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار تا ساعت ٢۴ روز جمعه ٣ اسفند ماه تمدید شد.

این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. لذا مخاطبان فرهیخته مقالات خود را هر چه سریعتر مطابق قالب کنفرانس آماده و ارسال نمایند