اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات


قابل توجه پژوهشگران محترم:

مهلت ارسال مقالات تا ساعت ٢۴ روز ٣٠ بهمن ماه تمدید شد. لذا از علاقمندان درخواست می شود مقالات خود را هر چه سریعتر مطابق قالب کنفرانس آماده و ارسال نمایند. متأسفانه تعداد زیادی از نویسندگان ارجمند ارسال مقاله خود را به روزهای پایانی موکول کرده و به دلیل ترافیک بالای سرور، بعضاً با مشکلاتی روبرو خواهیم بود.

با عنایت به این مشکلات و نیز با توجه به تمدید زمان ارسال مقالات، خواهشمند است نویسندگان محترم در روزهای ابتدایی هفته ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله را به انجام رسانده و کار را به روزهای پایانی واگذار ننمایند.