آیتم های تخفیفی تعرفه های کنفرانس


به استحضار کلیه مخاطبان فرهیخته کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر می رساند که طبق مصوبه کمیته برگزاری، آیتم های تخفیفی جهت تعرفه های کنفرانس، ویژه نویسندگان مقالات تعیین شده است و به شرح ذیل می باشد:

* هزینه ارسال بیش از یک مقاله شامل ٢٠% تخفیف خواهد بود.

* تخفیف ٢٠% ویژه اعضای IEEE

** تخفیف ویژه ۵٠% برای نویسندگان مقالاتی که با مشارکت یک یا چند تن از اعضای کادر مدیریتی، داوری و کمیته علمی کنفرانس مقالاتشان را آماده سازی و ارسال نمایند.

  • علاوه بر این، نویسندگان اینگونه مقالات می توانند از مزیت ارائه غیرحضوری (بواسطه همکار نویسنده در کادر علمی کنفرانس) نیز بهره مند شده و گواهی ارائه مقاله (پوستر یا شفاهی) به آدرس ایشان ارسال شود