آیتم های تخفیفی تعرفه های کنفرانس (اطلاعیه تکمیلی١)


مفتخریم که به استحضار کلیه مخاطبان فرهیخته برسانیم که طبق آخرین تصمیم کمیته برگزاری:

  • تخفیف ویژه ١٠٠% برای نویسندگان مقالاتی که با مشارکت یک یا چند تن از دانشجویان، فارغ التحصیلان، اعضای کادر مدیریتی، داوری و کمیته علمی کنفرانس [لزوماً با درج وابستگی (Affiliation) بنام مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جام] مقالاتشان را آماده سازی و ارسال نمایند.

  • تخفیف 60% جهت شرکت در کارگاه کنفرانس برای فارغ التحصیلان و دانشجویان موسسه

  • تخفیف 50% جهت شرکت در کارگاه های برای دانشجویان دیگر دانشگاه ها و کارکنان دولت